COOKIES

Les 'cookies' són petits arxius de text enviats i emmagatzemats als ordinadors dels usuaris que permeten a la pàgina web com la present, reconèixer els usuaris repetits, facilitar accés als usuaris a la pàgina i permetre a la pàgina recopilar informació que pugui millorar el contingut. Les 'cookies' no fan malbé els ordinadors dels usuaris o els seus arxius.

VICTORIA FUMAFIN SL pot utilitzar les 'cookies' per oferir informació i serveis dirigits als seus interessos i necessitats.

VICTORIA FUMAFIN SL pot supervisar el trànsit de les visites dels usuaris per conèixer quina quantitat i àrees de la pàgina web són més sol·licitades. Aquesta supervisió es fa a través del nom del domini de lusuari, el tipus de navegador, la data i hora daccés, pàgines visitades, etc.

VICTORIA FUMAFIN SL pot utilitzar les galetes per facilitar el seu servei personalitzat a la pàgina web.

Vostè pot oposar-se que les galetes siguin accessibles a VICTORIA FUMAFIN SL

Per això, quan heu entrat a la nostra pàgina web, us hem informat sobre l'existència de “cookies” i se us ha sol·licitat la seva conformitat explícita.

VICTORIA FUMAFIN SL té plenament consciència de l'ús i tractament que s'han de donar a les dades personals demanades. Així mateix, reconeix i garanteix la submissió a tota la normativa legal existent en la matèria i es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, garantint l'adopció de totes les mesures de protecció i seguretat necessàries al seu abast, per evitar la seva alteració, pèrdua, mal ús, accés no autoritzat o robatori, segons la normativa

D'altra banda, vostè garanteix que les dades personals facilitades a VICTORIA FUMAFIN SL són veraces i es fa responsable de comunicar-nos qualsevol modificació. VICTORIA FUMAFIN SL no respondrà de la veracitat de les dades personals subministrades sent vostè el seu únic responsable.

I recordeu, que en qualsevol moment vostè podrà revocar el consentiment atorgat, accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament de les seves dades enviant un correu electrònic a l'adreça comunicacion@goldenpyramide.com adjuntant còpia del seu DNI, per evitar l'accés dels seus dades per part de tercers.